Asianajaja Pauli Kiviharju avustaa asiakkaitaan kaikissa perinnönjakoon ja perintöverotukseen liittyvissä asioissa.

 

Ota yhteyttä, kun tarvitset luotettavaa jäämistöoikeuden asiantuntijaa.

Jäämistöoikeuden asiantuntija

Asianajotoimisto Pauli Kiviharju Ky on erikoistunut jäämistöoikeuteen. Jäämistöoikeus sisältää perintöön ja perinnönjakoon liittyviä palveluita kuten testamenttiperunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako. Perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa on huomioitava puolison avio-oikeus, rintaperillisten lakiosa, ennakkoperintö sekä perintö-, luovutusvoitto- ja varainsiirtoverotus.

 

Asianajaja Pauli Kiviharju avustaa asiakkaitaan kaikissa perintöön ja omaisuuden jakoon liittyvissä asioissa. Hän hoitaa pesänselvityksiä, perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja toimii käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana. Pauli Kiviharju laatii perintöön ja perinnön jakoon liittyvät asiakirjat kuten testamentin, lahjakirjan, perukirjan ja perinnönjakosopimuksen. 

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksessa selvitetään perilliset, arvioidaan ja luetteloidaan kuolinpesän varat ja velat, jotka merkitään laadittavaan perukirjaan.

Perinnönjako

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjaosta sovitaan perinnönjakosopimuksessa.

Perintöverotus

Perintöverotukseen vaikuttaa kuka perii, mitä perii ja milloin perii. Perintöveron suuruuteen voi vaikuttaa jo elinaikanaan.

Pesänjakaja

Asianajaja Pauli Kiviharju toimii oikeuden määräämänä pesänjakajana, jos perilliset eivät pääset sopuun perinnönjaosta. 

Asianajaja on kokenut asiantuntija

Pauli Kiviharju on toiminut pitkään asianajajana Tampereella ja Helsingissä. Hän valmistui varanotaariksi Turun yliopistosta 1981 ja oikeustieteen kandidaatiksi (nyk. maisteri) Helsingin yliopistosta 1984. Pauli Kiviharju on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 1992. Pauli Kiviharjulla on kokemusta rikosoikeudesta, ympäristöoikeudesta ja perhe- ja perintöoikeudesta. Viime vuosina hän on erikoistunut perintöoikeuteen.

 

Asianajajaliitto hyväksyy jäsenikseen vain kokeneita juristeja, ja vain jäsen saa käyttää asianajajan nimikettä. Asianajajalta vaaditaan oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään neljän vuoden työkokemusta lakimiestehtävistä. Asianajaja on erikoistunut asiakkaansa oikeuksien ajamiseen ja käsittelee asiakkaan asiaa huolellisesti ja luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kun tarvitset luotettavaa jäämistöoikeuden asiantuntijaa. Asianajaja Pauli Kiviharju avustaa asiakkaitaan kaikissa perinnönjakoon ja perintöverotukseen liittyvissä asioissa.