Perintöverosuunnittelulla vaikutat perintöveron määrään

Kuka perii, mitä perii ja milloin perii?

Perintöveron suuruuteen voi vaikuttaa  

Perintöverotukseen vaikuttaa kolme asiaa: kuka perii, mitä perii ja milloin perii? Perintöverosuunnittelun tarkoituksena on pienentää maksettavaksi tulevaa perintöveroa. Perintöverosuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Perintöveron suuruuteen voi vaikuttaa omaisuuden luovutuksilla ja omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien rajoituksella kuten hallintaoikeuden pidättämisellä itselleen.

 

Perillisillä on paljon erilaisia vaihtoehtoja verosuunnitteluun. Perillispolvessa perinnöstä voi luopua ja siirtää perinnön seuraavalle sukupolvelle. Luopuminen on osattava tehdä oikein, ettei perintöveron lisäksi tule maksettavaksi lisäksi lahjaveroa. Jotta perinnönjaon jälkeen vältytään mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä, kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä perintöoikeuden ja perintöverotuksen asiantuntijaan asianajaja Pauli Kiviharjuun.

 

Perintöverovelvollisuus alkaa kuolintapauksesta. Sillä koska omaisuuden saa haltuunsa, ei verovelvollisuuden kannalta ole merkitystä. Tämä tulisi ennakoida etukäteen esim. testamentissa, ettei perillinen joudu perintöveron takia maksuvaikeuksiin. Perintövero määrätään perukirjan perusteella. Perunkirjoituksen jälkeen perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa verotoimistoon. Perintövero määrätään noin puolen vuoden kuluttua. Ensimmäinen maksu erääntyy kolmen kuukauden päästä tästä ja toinen kahden kuukauden päästä ensimmäisen eräpäivästä. Käytännössä perintöveron maksuaikaa on melkein vuosi.

Perintöveron suuruus määräytyy sukulaisuuden mukaan

Perintöverotuksessa perinnön saajat on ryhmitelty sukulaisuuden mukaan veroluokkiin. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat perittävän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison alenevassa polvessa oleva perillinen sekä kihlakumppani. Aviopuolisoon rinnastetaan yhteistaloudessa asuva avopuoliso, jolla on, tai on ollut yhteinen lapsi tai jonka kanssa perittävä on ollut aikaisemmin naimisissa. Kaikki muut kuuluvat toiseen veroluokkaan. Perintövero on ensimmäisessä veroluokassa perintöveroasteikon mukainen. Toisessa veroluokassa vero on kahdenkertainen. Perintöverotus on progressiivista eli vero on sitä suurempi mitä suurempi on peritty omaisuus. Perintöveron suuruus määrätään perukirjan pohjalta.

 

Alle 20 000 euron perintöosuus on kokonaan verovapaa. Aviopuolisolla ja perinnönjättäjän alaikäisellä lapsella on oikeus tehdä vähennys verotettavasta osuudesta. Lesken puolisovähennys on tällä hetkellä 90.000 euroa ja lapsen alaikäisyysvähennys 60.000 euroa. Vähennys tehdään veronalaisesta perintöosuudesta. Jos leskellä on perintökaaren nojalla elinikäinen käyttöoikeus puolisoiden yhteiseen asuntoon ja siellä olevaan asuinirtaimistoon, tämä huomioidaan verotuksessa omaisuuden arvoa alentavana. Alennuksen määrään vaikuttaa lesken ikä.

Perinnönjako ennen omaisuuden myyntiä

Jos omaisuutta aiotaan myydä, kannattaa kuolinpesässä ensin suorittaa ositus ja perinnönjako. Jos kuolinpesä myy, niin luovutusvoittoverosta vastaavat kaikki yhteisvastuullisesti. Kun rahat sitten jaetaan heti kaupan jälkeen ja verolappu tulee pitkän ajan kuluttua saattaa joku osakkaista tällä välin tuhlata rahansa, jolloin toiset joutuvat huolehtimaan hänenkin veronsa maksamisesta. Kun omaisuus myydään jaon jälkeen, voi myyjä käyttää luovutusvoittonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli kuolinpesällä on käyttämättömiä luovutustappioita, saattaa olla järkevää myydä omaisuus kuolinpesän nimissä.

Perinnön siirtäminen

Vero voidaan kokonaan välttää luovuttamalla perintö seuraavalle sukupolvelle. Tällöin on kuitenkin oltava tarkkana, ettei verottaja katso osakkaan ottaneen perinnön vastaan. Luopumisen tulee olla ehdoton ja se tulee ilmaista kirjallisesti. Jos perinnön luopuja määrää, kenelle perintö on hänen asemastaan menevä, tällöin luopujan katsotaan ”ryhtyneen pesään” ja seurauksena on kahdenkertainen vero: perintövero luopujalle ja lahjavero luovutuksen saajalle.

Kun tarvitset asiantuntevaa apua perintöverotuksen suunnitteluun, ota yhteyttä.

Tutustu palveluihimme